سن حضانت فرزند بعد از طلاق برای والدین چقدر است

شرایط ازدواج دختر بدون اجازه پدر
آبان ۲۶, ۱۳۹۷
شرایط ضامن قراردادن پدر شوهر برای مهریه چگونه است
آبان ۲۷, ۱۳۹۷

 اطفال تا چند سالگی در حضانت پدر ومادر خود هستند ؟

پاسخ: سن حضانت برای دختر تا سن نه سالگی و برای پسر تا سن پانزده سالگی است .

حضانت فرزند به معنای نگاهداری از فرزند بوده و مطابق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی؛ «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است»،
لذا پدر و مادر به طور یکسان در ایام زندگی مشترک مسؤول حفاظت از فرزندان می‌باشند.
مسأله از زمانی آغاز می‌گردد که پدر و مادر از یکدیگر جدا شوند که دو حالت موجود است:
الف- پدر یا مادر فوت نمایدکه در این صورت مطابق ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی؛ «در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود. هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد».
بنابراین مطابق قانون اگر پدر فوت کند. حضانت فرزند با مادر است و هیچ کسی حتی پدر بزرگ از نظر قانونی حق ندارد حضانت فرزند را از مادر سلب کند.
ب- حالت دوم زمانی است که پدر و مادر از یکدیگر طلاق می گیرند که در این صورت مطابق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی؛ مادر تا سن ۷ سالگی کودک، برای حضانت او اولویت دارد و پس از آن حضانت فرزند با پدر است.
و مطابق تبصره‌ی این قانون، بعد از ۷ سالگی در صورت بروز اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک با تشخیص دادگاه است.
در تشریح و تکمیل قانون حضانت توجه به موارد زیر ضروری است:
۱ ـ آنچه که در حضانت کودک پس از طلاق مهم می باشد، مصلحت کودک است و در صورت وقوع اختلاف میان پدر و مادر، در مسئله حضانت فرزند، دادگاه ناظر بر مصلحت کودک است.
بر این اساس ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی اینگونه بیان می‌دارد:
«هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی با تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.
موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است :
• اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار.
• اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا.
• ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی.
• سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق.
• تکرار ضرب و جرح خارج از حدمتعارف.»
به این ترتیب پدری که کودک را بعد از سن ۷ سالگی مورد حضانت خود قرار می‌دهد، در صورتی که خلاف مصالح کودک رفتار نماید، دادگاه پس از اثبات رفتار مخل تربیت اخلاقی یا صحت جسمانی کودک، حضانت را از پدر سلب خواهد کرد و فرزند را به مادر خواهد داد.
(مگر آنکه مادر نیز صلاحیت نگهداری فرزند را نداشته باشد مثلاً کودک را در مشاغل ضد اخلاقی مانند: قاچاق یا تکدی گری یا فساد و فحشاء وارد نماید).
۲ ـ مطابق ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی‌باشد، حق ملاقات طفل خود را دارا می‌باشد و حضانت فرزند با یکی از والدین، نباید مانع از ارتباط فرزند با والد دیگرش گردد. این، امری است که همواره مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.
بنابراین مادر پس از سن ۷ سالگی کودک که حضانت او با پدر است، حق دارد که فرزند خود را در فواصل زمانی مناسب ـ در صورت لزوم با تعیین محکمه (مطابق ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی) ـ دیدار نموده و مدتی را با او سپری نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *